Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

IPRM Sídliště, místo pro život: Zvyšování bezpečnosti rozšířením Městského kamerového dohledového systému

01. 07. 2014

Oznámení o zakázce na veřejnou zakázku s názvem Zvyšování bezpečnosti rozšířením Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM "Sídliště místo pro život", bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 30. 6. 2014.

Začátek lhůty pro podávání nabídek od 01.07.2014 uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7402010080756 a Evidenčním číslem VZ 480756.


Formulář je dostupný na stránce http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/510398.

Podklady k veřejné zakázce jsou od 1. 7. 2014 dostupné také na profilu veřejného zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cbf1124-c879-4180-9019-ac0d18bb749d/Zakazka/P14V00000003.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 7. 2014 v 11:00.

Rozhodující pro posouzení včasného podání nabídky je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek proběhne 23. 7. 2014 11:00 na adrese: Statutární město

Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, místnost 101.

Přejít nahoru