Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Informace o veřejných zakázkách vyhlašovaných zadavatelem Statutární město Chomutov

17. 07. 2012

Zadavatel Statutární město Chomutov průběžně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách na stránkách www.chomutov-mesto.cz.

Zadavatel Statutární město Chomutov průběžně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách na níže uvedených adresách:
http://chomutov-mesto.cz/vismo/zakazky.asp
http://chomutov-mesto.cz/verejna-vyberova-rizeni/ds-29617/p1=36848

Přejít nahoru