Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov


Informace o veřejných zakázkách vyhlašovaných zadavatelem Statutární město Chomutov

17. 07. 2012

Zadavatel Statutární město Chomutov průběžně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách na stránkách www.chomutov-mesto.cz.

Zadavatel Statutární město Chomutov průběžně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách na níže uvedených adresách:
http://chomutov-mesto.cz/vismo/zakazky.asp
http://chomutov-mesto.cz/verejna-vyberova-rizeni/ds-29617/p1=36848

Přejít nahoru