Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

IPRM - Sídliště, místo pro život - 2012, II. etapa

27. 03. 2012

Jedná se o výběrové řízení na stavební práce na městské výstavbě, demolice a zemní práce, výstavba a povrchové práce pro komunikace, stavební úpravy na objektech pro sportovní hřiště, chodníky a zpevněné plochy.

Cíl veřejné zakázky-vybudování zázemí pro trávení volného času dětí a mládeže, celkové zkvalitnění veřejných prostranství. Realizace VZ naplní v celém rozsahu plánované cíle projektu. Z důvodu, že zadavatel nepředpokládá alternativní naplnění cíle projektu, nelze uvažovat o vynaložení dalších finančních prostředků.


Předpokládané zahájení stavebních prací 20.09.2012.

Dokončení stavebních prací 30.11.2012.

Výběrové řízení nyní probíhá a bude ukončeno začátkem září 2012.

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Přejít nahoru