Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Výběrové řízení na E-learning ukončeno

24. 10. 2011

19. 10. 2011 pracovníci chomutovského magistrátu otevřeli obálku s došlou nabídkou na zabezpečení komplexního vzdělávání zaměstnanců Magistrátu.

Číslo zakázky: 7277

Název programu:   Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00020

Název projektu: Nový E-learning v Chomutově

Název zakázky:

E-learning + prezenční průběžné vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova podle zákona 312/2002 Sb. v oblasti právo a legislativa, rozvoj lidských zdrojů, komunikace a měkké dovednosti

Datum vyhlášení zakázky: 1. září 2011

Název / obchodní firma zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Pořadí hodnocených nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů

1. RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18, 152 00 Praha 5, IČ: 26128233

Přejít nahoru