Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

E-learning

31. 08. 2011

... + prezenční průběžné vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova podle zákona 312/2002 Sb. v oblasti právo a legislativa, rozvoj lidských zdrojů, komunikace a měkké dovednosti

Datum vyhlášení: 1. září 2011

Lhůta pro podávání nabídek: 16. září 2011 13:00

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění je poskytování vzdělávácích služeb pro zaměstnance chomutovského magistrátu a zajištění systematického vzdělávání v rámci poptáváných 6 oblastí vzdělávání.

Více informací na: http://www.esfcr.cz/zakazky/e-learning-prezencni-prubezne-vzdelavani-zamestnancu

Přejít nahoru