Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vítězný uchazeč: IPRM – „Sídliště, místo pro život“ – Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná, Stavební projekty s realizací v roce 2011

07. 06. 2011

Usnesení RaMěst č. 197/11 z 2. 5. 2011

Výběr zhotovitele veřejné zakázky: IPRM-"Sídliště, místo pro život" - Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná, Stavební projekty s realizací v roce 2011.

Rada statutárního města Chomutova po projednání na základě doporučení komise pro posouzení nabídek schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Metall Quatro spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most.

Přejít nahoru