Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

IPRM – Sídliště, místo pro život – Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná. Stavební projekty s realizací v roce 2011

01. 03. 2011

NOVÉ: PŘÍJEM NABÍDEK BUDE UKONČEN 11.4.2011 V 10.00 HODIN.

Otevírání nabídek: 22. 3. 2011 od 10:00 na adrese zadavatele

NOVÉ: OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK PROBĚHNE 14.4.2011 V 10.00 V SÍDLE ZADAVATELE.

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Název zakázky: IPRM – Sídliště, místo pro život – Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná. Stavební projekty s realizací v roce 2011.

Písemné podklady k VZ jsou k dispozici pro stažení na neomezeném 24 hodinovém dálkovém přístupu na adrese https://www.egordion.cz

Předmět veřejné zakázky:

Stavební celek 1. sídliště Kamenná, Březenecká - Nový chodník k areálu Podkrušnohorského Zooparku + řešení bezbariérovosti v ulici Kamenná, Školní pěšina

Předmět díla: Přestavba komunikací a zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání). Rekonstrukce, doplnění chodníku a přechodu pro chodce u podjezdu silnice I/13 od sídliště kamenná až ke vstupu do Zooparku. Řešení bezbariérovosti v ulici Kamenná, Školní pěšina – úprava povrchů a vytvoření nového bezbariérového chodníku.

Stavební celek 2. sídliště Zahradní – Rozšíření chodníku mezi sídlišti Kamenná, Zahradní, Písečná

Předmět díla: Projekt řeší rozšíření stávajícího chodníku k nákupnímu objektu TESCO ze sídliště Zahradní na sídliště Písečná + vybudování dopravního ostrůvku.

Stavební celek 3. sídliště Písečná - Vytvoření komunikace a chodníku v ul. Jirkovská mezi základní školou, vytvoření nového chodníku u komplexu Flóra + Vytvoření nových parkovacích míst v ulici Písečná + Nová stezka pro chodce v sídlišti Písečná

Předmět díla: Projekt je složený z jednotlivých navazujících částí.

a) Přeložka trakčních stožárů – jedná se o přeložku 2 trakčních stožárů a úpravu stávajícího trolejového vedení Tbs z důvodu výstavby parkoviště.

b) Stezka pro chodce – jedná se o výstavbu stezky pro chodce na sídlišti Písečná. Stavba je rozdělena na dvě části, dále je navržen chodník spojující stávající chodník se zastávkou autobusu.

c) Nové parkovací plochy pro automobily – jedná se o nová parkovací místa (35 kolmých stání) na stávající travnaté ploše na sídlišti Písečná v Chomutově u zastávky MHD. V rámci výstavby parkoviště bude posunut stávající chodník, přeloženy lampy veřejného osvětlení, vybudován chodník spojující autobusovou zastávkou se stávajícím chodníkem a proběhne rekonstrukce stávajícího chodníku vedoucího do stávajícího chodníku. Rekonstrukce příjezdové komunikace FLORA JIH – jedná se o rekonstrukci stávající příjezdové komunikace k objektům, které sídlí na Písečné a také k nákupnímu středisku Flora. Podél této komunikace bude vybudován nový chodník a současně zde bude rekonstruováno veřejné osvětlení, kanalizační vpusti, vzniknou nová místa pro kontejnery. Cílem je také výsadba nových stromů na vytipovaných místech.

d) Rekonstrukce příjezdové komunikace FLORA JIH – jedná se o rekonstrukci stávající příjezdové komunikace k objektům, které sídlí na Písečné a také k nákupnímu středisku Flora. Podél této komunikace bude vybudován nový chodník a současně zde bude rekonstruováno veřejné osvětlení, kanalizační vpusti, vzniknou nová místa pro kontejnery. Cílem je také výsadba nových stromů na vytipovaných místech.

Stavební celek 4. sídliště Zahradní - Nová parkovací místa v ulici Výletní

Předmět díla: Jedná se o vybudování 24 automobilových šikmých stání v místě stávající zeleně v ulici Výletní v jednosměrném úseku.

Evidenční číslo ISVZUS: 6005706

Limit: Podlimitní

Druh zakázky: Stavební práce

Druh řízení: otevřené

Lhůta pro doručení nabídek: 21. 3. 2011 do 11:00 na adresu Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9

Přejít nahoru