Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vítězný uchazeč: Oddychové a relaxační centrum

02. 11. 2010

... doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury

Rada města Chomutova schvaluje zhotovitele veřejné zakázky "Oddychové a relaxační centrum" a "Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury", na základě průběhu a závěru veřejného výběrového řízení realizovaného společností ROPRO, a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem pro komplexní výhodnost nabídky

Sdružení Relax Chomutov - Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o. - ELTE, Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ: 25014111.

Přejít nahoru