Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury

25. 07. 2010

Stavební práce, podání nabídek do 23.08.2010

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 45000000-7

Podrobné informace

Přejít nahoru