Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vítězný uchazeč: Úprava a rozšíření MKDS Chomutov

30. 06. 2010

Usnesení RaMěst č. 270/10 z 28.6.2010

Projekt "Úprava a rozšíření MKDS Chomutov"- rozhodnutí o výsledku jednacího řízení s uveřejněním Rada města Chomutova projednala a schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo se společností MKDS BESY s.r.o.

Přejít nahoru