Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vítězný uchazeč: Stavební práce - IPRM Sídliště místo pro život

29. 06. 2010

Rada města Chomutova schvaluje na základě průběhu a závěru veřejného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky "IPRM - Sídliště, místo pro život - Březenecká, Zahradní, Písečná" realizovaného společností:

SCREEN ING s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 a stanoviska ÚOHS společnost: WORLD INVEST v.o.s., Otvice 23,  431 11  Jirkov, IČ : 14868938  DIČ: CZ 14868938.

Přejít nahoru