Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Letní stadion s tréninkovým zázemím - IPRM

27. 07. 2010

Stavební práce, podání nabídek do 07.06.2010

Název VZ: „Letní stadion s tréninkovým zázemím - IPRM“

Místo plnění / realizace: Chomutov

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 45000000-7

Název kódu CPV: Stavební práce

Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí: do 07.06.2010

Další informace: Evid číslo VZ 60044710

10. 6. 2010 proběhlo v Chomutově hodnocení kvalifikace – bylo přijato a posouzeno 16 nabídek.

17. 6. 2010 proběhlo v Ústí nad Labem losování, vylosováno bylo 5 uchazečů, kteří budou předkládat nabídky k posouzení a hodnocení.

6. 9. 2010 do 10:00 hodin probíhá podávání nabídek vylosovanými uchazeči

8. 9. 2010 v 10:00 proběhne otevírání nabídek

Přejít nahoru