Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020