Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Souhrnné vyhodnocení projektů 2015

Odbor rozvoje investic
Úsek dotací a strategie rozvoje města

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů:

  • ESF (Evropský strukturální fond)
  • OPLZZ – operační program lidské zdroje a zaměstnanost
  • OPŽP – operační program Životní prostředí
  • IOP – Integrovaný operační program „Sídliště, místo pro život“

Přejít nahoru