Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Zateplení objektu Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov

Financováno z rozpočtu města Chomutova a z programového financování z veřejných rozpočtů České republiky – ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cílem je celkové zateplení budovy Domovu pro seniory.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Nováková, Petr Svoboda

Přejít nahoru