Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Zateplení a rekonstrukce bytového domu v ulici Riegrova v Chomutově

Financováno z rozpočtu města Chomutova a z programu financování z veřejných rozpočtů – ministerstvo financí.

Projekt získal podporu ve výši 4 mil. Kč.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Nováková, Petr Svoboda odbor rozvoje investic a majetku města

Přejít nahoru