Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vstupní dveře do starobylé radnice na náměstí 1. máje

Financováno z rozpočtu města Chomutova a z Ministerstva kultury ČR.

Cílem projektu je rekonstruovat Vstupní dveře do starobylé radnice na náměstí 1. máje z 19. století. Opraveny a konzervovány budou veškeré prvky dveří včetně kování. Práce na dveřích by měly být dokončeny do konce léta. Město nechá opravit také krovy, které pochází ze 17. století. Firma doplní některé chybějící části a zbývající opraví a také zakonzervuje. Oprava krovů skončí do října.

Celkové náklady na opravu se vyšplhají na 1 milion a 50 tisíc korun. Městu se podařilo získat na opravy dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 455 tisíc korun. Na prováděné práce bude dohlížet Památkový ústav Ústí nad Labem.

Přejít nahoru