Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Chomutov II. Etapa cyklostezka Bezručovo údolí II. - III. Mlýn

Financováno z rozpočtu města Chomutova a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009

Cíl projektu: Tento projekt navazuje na první etapu, kdy jsme vybudovali mosty přes řeku Chomutovku v úseku mezi prvním až třetím mlýnem. Tímto projektem řešíme tu část cyklostezky Bezručovým údolím v části od prvního k druhému mlýnu. Smyslem projektu je povrch cyklostezky obnovit a zpevnit např. podpěrkou svahu tak, aby cyklostezka byla využitelná pro volnočasové aktivity nejen obyvatel města Chomutova.

Aktuálně:

Cyklostezka je téměř dokončena, kolaudace proběhne v listopadu 2009.

Kontaktní osoba: Monika Macherová odbor rozvoje investic a majetku města

Projekt získal podporu ve výši 3 637 000 Kč z celkových nákladů 5 819 333 Kč.

Přejít nahoru