Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Statutární město Chomutov získalo grant

Nadace RWE Transgas Net, s.r.o., na dva projekty v celkové výši 1,4 milionu korun. Za milion a padesát tisíc korun město postaví dětské hřiště pro děti od 2 do 15 let v komplexu bytových domů Dehtochema. Druhé sportoviště radnice vybuduje v areálu Základní školy v ulici Ak. Heyrovského. Za 350 tisíc korun tu vznikne nový sektor pro skok daleký a sprinterská dráha. Současné sportoviště již nevyhovuje z bezpečnostních důvodů.

Nadace ČEZ věnovala dar v hodnotě 1 mil. Kč na Duhové hřiště, nyní se připravuje s dodavatelem umístění hřiště v Chomutově.

Severočeské doly, a.s., darovaly Statutárnímu městu Chomutovu finanční dar ve výši čtyř milionů. Radnice sponzorský dar rozdělila svým organizacím. Milion korun obdrží Správa sportovních zařízení Chomutov na pořízení rolby. Druhý milion je určen pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů na nákup cisternové automobilové stříkačky. Zbylými dvěma miliony podpoří Severočeské doly Správu kulturních zařízení Chomutov, která za ně nakoupí sedačky do městského divadla.

Přejít nahoru