Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

„Dobrý večer sousede“

Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří

Na oslavu 10. výročí partnerství měst Chomutova a Annaberg-Buchholz, které se bude konat 20. listopadu 2009 od 19:00h v Annaberg-Buchholz společenský večer „Dobrý večer sousede“. Projekt je financován prostřednictvím fondu malých projektů a celý společenský večer financuje město Annaberg -Bucholz.

Bude se jednat o společenský večer, jehož ideou je samozřejmě nejen důstojně oslavit toto významné výročí, ale také navázat nové a upevnit stávající vztahy mezi městy, a to v nejrůznějších sférách. Bude vytvořeno max. 10 „konverzačních stolů“ rozdělených tematicky podle oblastí zájmů, například:

  • kultura, sport, sociální oblast, školství, vedení města, ekonomika a hospodaření, tisk, média, turismus

Příjemce dotace: město Annaberg-Buchholz

Partner: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Kukiová, Mgr. Marie Křenová

Přejít nahoru