Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Zaměstnanost

Operační program životní prostředí

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

  • "Muzea v Krušných horách – tradice a budoucnost" – Museen im Erzgebirge – Tradition und Zukunft
  • "Otevřené a moderní úřady", "Offene und moderne Verwaltungen"
  • Krušnohorské přírodě a historii blíž - Der erzgebirgischen Natur und Geschichte näher kommen
  • Krušnohorské Vánoce v záři světel - Erzgebirgische Weihnachten im Lichterglanz
  • (Ne-)Známí sousedé? - (Un-)Bekannte Nachbarn?

Integrované územní investice

Období 2007-2013

Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Regionální operační program NUTS II Severozápad

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

Další projekty

Operační program Zaměstnanost

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Operační program životní prostředí

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Ústecký kraj

Fond na podporu Vodního Hospodářství

Národní zdroje, nadace a nadační fondy

  • Střecha kostel sv. Kateřiny Chomutov

MMR/národní dotace