Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov


Výzva č. 2 - Revitalizace veřejných prostranství

14. 07. 2009

Statutární město Chomutov vyhlašuje kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova „Sídliště, místo pro život“.

Podpora je zaměřená na vybranou oblast chomutovských sídlišť.

Příjem žádostí: průběžný