Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Výzva č. 2 - Revitalizace veřejných prostranství

14. 07. 2009

Statutární město Chomutov vyhlašuje kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova „Sídliště, místo pro život“.

Podpora je zaměřená na vybranou oblast chomutovských sídlišť.

Příjem žádostí: průběžný