Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

První část velké rekonstrukce KASS a okolí je hotová

15. 01. 2016

První etapa velké přestavby v okolí KASSu, který byl postaven v roce 1980, je hotová. Druhá část právě probíhá, od ledna začnou také velké bourací práce.

Rekonstrukce území vyšla přibližně na osmnáct miliónů korun, více než 80% bude hrazeno z dotace Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova Sídliště, místo pro život. Na dokončenou etapu I., nabazuje rozsáhlejší etapa II., kde bude rekonstruována kompletně komunikace Písečná a zastávka u zdr. střediska KASS a v blízkosti KASSu. Související investicí je bourání nevyužívaného kina Mír a vinárny Slunce, přeložka kabelu O2, tepla, elektřiny. Dokončení komplexní rekonstrukce je naplánováno na začátek podzimu v letošním roce.

Nyní jsou v rozpočtu města na rok 2016 naplánovány finance na přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu Kulturního domu. Realizace proběhne v letech 2018 - 2020.

Plánuje se také rekonstrukce veřejé zeleně v přilehlém parku, kruhový objezd mezi ulicemi Písečná a Pod Břízami. Realizace proběhne v letech 2017-2018.