Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov


Analýza sociálních služeb poskytovaných v Sociálním centru Kamínek 2013 - 2015

15. 01. 2016

Analýza, která je výstupem projektu Sociální centrum Kamínek – provoz.

Analýza byla jako inovativní produkt schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí schválena 1/2016.