Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Analýza sociálních služeb poskytovaných v Sociálním centru Kamínek 2013 - 2015

15. 01. 2016

Analýza, která je výstupem projektu Sociální centrum Kamínek – provoz.

Analýza byla jako inovativní produkt schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí schválena 1/2016.