Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Město Chomutově v roce 2015 investovalo do rozvoje kvality života a bydlení na chomutovských sídlištích

15. 01. 2016

Do infrastruktury města radnice každoročně vkládá obrovské prostředky. Ani rok 2015 nebyl výjimkou.

Upravené okolí střediska KASS

Na konci roku 2015 byly dokončeny práce na úpravách okolí Kulturního a společenského střediska na Zahradní I. etapa, zahájeny byly práce na II. etapě a bouracích pracech. Revitalizací se prostor zkulturnil, je a bude místem pro všechny obyvatele.

Více bezpečí díky kamerám

Jednačtyřicet nových kamer a dvanáct sloupů veřejného osvětlení pomůže ohlídat bezpečnost ve městě. Nové přístroje jsou propojeny se čtrnácti stávajícími kamerami a tím se značně rozšíří možnosti městského kamerového a dohlížecího systému. Město umístilo kamery na panelové domy a do podchodů. Současně byl zmodernizovaný řídící panel v budově městské policie a posílen dohled nad kamerami, noví pracovníci dohledu byli přijati. Tři kamery přibudou na Březenecké, deset na Zahradní, osmnáct na Kamenné a třináct na Písečné. „Náklady na pořízení a instalaci kamer se vyšplhaly na tři a půl milionu korun, patnáct procent zaplatí město. Všechny nové přístroje byly na svých místech do konce října roku 2015.

Revitalizace opěrné zdi u ZŠ Zahradní a Venkovní posilovna Kamenný Vrch (ELDORÁDO)

Dokončena byla na konci listopadu revitalizace veřejného prostranství u sportoviště za ZŠ Zahradní. Přibyly nové herní prvky na motivy džungle. Rekonstrukcí prošla i opěrná zeď včetně oplocení celého areálu. Celá zeď se zazelená popínavými rostlinami mnoha barev. Areálem vede pěší stezka, podél které se parkově upravíila zeleň. Akce, jejíž součástí je i výstavba nového veřejného osvětlení, město vyšla na šestnáct milionů korun. Od jara 2016 bude na sportovišti správce, a město si tak chrání vložené prostředky.  Město investovalo také do nevyužívané plochy vedle Skateparku a vybudovala za necelé 2 mil. Kč venkovní posilovnu pro širokou veřejnost.