Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Centrum sportu a volného času

Revitalizace a regenerace prostředí v zóně

Předložený projekt bude řešit v realizaci estetickou, provozní a bezpečnostní stránku nového sportovně a kulturně společenského areálu. V rámci projektu budou realizovány exteriéry nových objektů, a to zelené plochy, oplocení, vybudování vrátnice, kamerový systém a informační systém. Hlavním cílem je dokončit celkovou úpravu exteriérů areálu bývalých kasáren a přilehlého okolí, mimo jiné zajistit jeho bezpečnost.

Výsledkem projektu bude:

  • Oplocení areálu 1 + 2
  • Přípojky inženýrských sítí k rekonstruovaným objektům vrátnice a ošetřovny vlastní rekonstrukce objektu vrátnice
  • Sadové úpravy vymezené části areálu
  • Vybudování dětského hřiště v areálu
  • Kamerový systém areálu
  • Informační systém areálu

Zahájení fyzické realizace projektu 30. 11. 2009

Ukončení fyzické realizace projektu 30. 5. 2012

  • 1 .Etapa příprava projektové dokumentace a žádosti o dotaci, zahájení fyzické realizace oplocení, přípojky inženýrských sítí, dětské hřiště 1. 1. 2008 – 15. 2. 2011
  • 2 .Etapa vrátnice, sadové úpravy, kamerový a informační systém, ukončení projektu administrativně a finančně 16. 2. 2011 – 27. 7. 2012

Partneři

Organizace Telefon E-mail
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. Iveta Rabasová secretary@zoopark.cz
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věra Flašková 774 266 222 flaskova@skz-chomutov.cz
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o Mgr. Marie Laurinová 474 651 250 laurinova@skks.cz

Zhotovitel stavby

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.,
Pražská 495 370 04 České Budějovice