Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Centrum sportu a volného času

Kulturně společenské centrum

Nové kulturně společenské centrum vznikne adaptací části velitelského, ubytovacího a stravovacího bloku a bude obsahovat dva kinosály s kapacitou 255 a 125 míst. Samozřejmostí je vybavení 3D technologií.

Centrum bude poskytovat zázemí pro klubovny, kanceláře, neziskové organizace, skupinám seniorů, sdružením národnostních menšin, mládežnickým organizacím a ostatním zájmovým skupinám.

Časový harmonogram: 6. 1. 2010 - 30. 6. 2011

  • 1. Etapa Vlastní budova – příprava projektové dokumentace, příprava projektové žádosti, hrubá stavba, přípojky 1. 1. 2008 – 30. 9. 2010
  • 2. Etapa Vlastní budova - dokončovací práce, sadové úpravy, finanční a administrativní vypořádání 1. 1. 2010 – 29. 8. 2011

Partneři

Organizace Telefon E-mail
Česko - ruská společnost, o.s. spnv@spnv.cv
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věra Flašková flaskova@skz-chomutov.cz
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o Mgr. Marie Laurinová laurinova@skks.cz
Ukrajinská iniciativa v ČR, ukrajinská regionální organizace Zvony naděje Ing. Valerij Kulacký Dzvony.nadiji@seznam.cz

Zhotovitel stavby

SILNICE GROUP a.s.,
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1