Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Efektivní řízení II

Realizace projektu je nezbytným předpokladem k úspěšnému naplnění cílů IPRM.

Úspěšná realizace IPRM je přímo závislá na kvalitní propagaci, publicitě, pořádání konferencí, zhotovení relevantních zpráv a analýzy (evaluace). Tyto aktivity budou v rámci projektu Efektivní řízení IPRM II řešeny. V rámci projektu bude zajištěna Komunikační a PR strategie pro fázi realizace IPRM.

  • Zahájení projektu: 16. 9. 2008
  • Ukončení projektu: 15. 12. 2011
  • Příjemce: Statutární město Chomutov

Partneři

Organizace Telefon E-mail
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. Iveta Rabasová 474 629 917 secretary@zoopark.cz
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o Mgr. Marie Laurinová 474 651 250 laurinova@skks.cz
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věra Flašková 774 266 222 flaskova@skz-chomutov.cz
Ing. Eva Mačudová 603 492 970 eva.macudova@centrum.cz
Milan Vacke 777 610 914 vacke@klhchomutov.cz
www.slenc-catering.cz Miroslav Vladimír Šlenc 739 518 141 miroslav.slenc@email.cz
Mgr. Jiří Suremka 603 802 776 suri@seznam.cz