Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Efektivní řízení I

Realizace projektu je nezbytným předpokladem k úspěšnému naplnění cílů IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí.

Úspěšná realizace IPRM je přímo závislá na kvalitě managementu a způsobu administrace dílčích projektů v rámci aktivity a na podmínkách, které má management k dispozici, tyto aktivity budou v rámci projektu Efektivní řízení I. IPRM řešeny.

  • Zahájení projektu: 16. 9. 2008
  • Ukončení projektu: 15. 12. 20011
  • Příjemce: Statutární město Chomutov

Partneři

Organizace Telefon E-mail
Ing. Eva Mačudová 603 492 970 eva.macudova@centrum.cz
Milan Vacke 777 610 914 vacke@klhchomutov.cz
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věra Flašková 774 266 222 flaskova@skz-chomutov.cz
www.slenc-catering.cz Miroslav Vladimír Šlenc 739 518 141 miroslav.slenc@email.cz
Mgr. Jiří Suremka 603 802 776 suri@seznam.cz