Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Centrum sportu a volného času

TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK

Záměrem Statutárního města Chomutova je výstavba nové tréninkové haly a šatnovacího bloku k zimnímu stadionu.

Tréninková hala a šatnovací blok navazuje přímo na budovu Zimního stadionu. Smyslem výstavby nové haly je např. zajistit veřejné bruslení, aktivity krasobruslařského klubu, výuku žákovských a juniorských hokejových družstev a škol aj.

Tato tréninková hala bude mít plánovanou kapacitu cca 188 případných návštěvníků 88 sedících a 100 stojící.

  • Příjemce: Statutární město Chomutov

Partneři

Organizace Telefon E-mail
KLUB LEDNÍHO HOKEJE VT - VTJ CHOMUTOV Milan Vacke 777 610 914 vacke@klhchomutov.cz
KLH Chomutov, a.s. Milan Vacke
Krasobruslařský klub Chomutov Daniel Kulhánek 607 928 221 kkchomutov@seznam.cz
Základní škola Chomutov, Hornická 4387, p. o. mach@7zscv.cz
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věra Flašková 474 652 912 flaskova@skz.cz

Etapy realizace

  • 1. Etapa 18. 5. 2009 – 30. 9. 2009
  • 2. Etapa 1. 10. 2009 – 31. 5. 2010
  • 3. Etapa 1. 6. 2010 – 3. 10. 2010

Zhotovitel stavby

North stav, a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí nad Labem