Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace veřejného prostranství

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejného prostranství

Projekty s realizací 2011

Projekty s realizací 2012

Projekty s realizací 2013

Projekty s realizací 2014

Projekty s realizací 2015