Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Regenerace bytových domů

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů

V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména:

  • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
  • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;
  • sanace základů a hydroizolace spodní stavby;
  • rekonstrukce technického vybavení domů např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);
  • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí;