Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace okolí opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09689

Cíl: Zajištění revitalizace veřejného prostranství na sportovišti v blízkosti 2. základní školy na sídlišti Zahradní v Chomutově, jejímž předmětem jsou zejména úpravy stávající plochy veřejné zeleně, veřejného sportoviště a opěrné zdi, stavba nové pergoly a výstavba nových chodníků. Úpravy veřejného prostoru umožní lepší budoucí využití střediska a občanské vybavenosti a zajistí obyvatelům sídliště kvalitní veřejný prostor. Zároveň i v širších souvislostech přispějí k možnosti udržení či zvětšení míry občanské vybavenosti sídliště.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno, probíhá následná rozvojová péče

Foto: po realizaci


Přehled hlavních úprav:

Stavební objekt (SO) 01 - Pergola se schodištěm
SO 02 - Mobiliář s herními objekty
SO 03 - Oplocení
SO 04 - Krajinářské úpravy (včetně chodníků)
SO 05 - Osvětlení
SO 06 - Elektroinstalace
SO 07 - Ovládání branek (elektro slaboproud)

 • Termín realizace/plánovaný: 1/2014 – 11/2015
 • Celkové výdaje: 17 249 728 Kč
 • Následná rozvojová péče o zeleň: 687 681,02 Kč
 • Celková cena díla: 16 532 046,98 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 16 532 046 Kč
 • Dotace z ERDF: 14 052 239 Kč
 • Zhotovitel: JMV tech s.r.o. se sídlem U Stadionu 1190, Most 434 01, IČ 47286334
 • Udržitelnost výstupů projektu bude sledována v letech 2015 – 2020
 • Vlastník: Statutární město Chomutov
 • Konečný uživatel díla: veřejnost
 • Správce:
  JMV tech s.r.o. – následná péče o novou zeleň, úklid a sběr odpadků v letech 2016-2017
  Technické služby města Chomutova – údržba chodníků, veřejné osvětlení
  Základní škola Zahradní – provoz sportoviště