Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Sportoviště pro děti a mládež Zahradní

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Zahradní, zkvalitnění nabídky pro sportovní vyžití, splnění nároků na bezpečnost sportoviště.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Stávající hřiště u základní školy v sídlišti Zahradní bylo kompletně zmodernizováno. Sportoviště nevyhovovala požadavkům na moderní sportoviště ani evropským standardům jak velikostí, tak nárokům na čistotu prostředí a bezpečnost dětí a mládeže.

Modernizace přinesla obyvatelům lepší dostupnost nabídky sportovních aktivit pro veřejnost v lokalitě sídliště Zahradní.

Vybudováno bylo víceúčelového hřiště s umělým povrchem, hřiště na streetball. Modernizací prošel povrch běžeckého oválu a běžecké dráhy, nová povrchová úprava skoku do dálky a prostoru pro vrh koulí. Sportoviště bylo doplněno novými přístupovými chodníky ze zámkové dlažby. Došlo k odvodnění napojené na stávající kanalizaci, k doplnění mobiliářem, lavičkami. Vybudována byla veřejná odpočinková zóna s lavičkami a dětským hřištěm s prolézačkami. V celé zóně došlo k úpravě veřejné zeleně.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 12 064 203,- Kč
  • Dotace z ERDF: 10 254 573,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci