Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Sportoviště pro děti a mládež Písečná

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Písečná, zkvalitnění nabídky pro sportovní vyžití, splnění nároků na bezpečnost sportoviště.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Stávající hřiště u základní školy v sídlišti Písečná bylo kompletně zmodernizováno. Sportoviště nevyhovovala požadavkům na moderní sportoviště ani evropským standardům jak velikostí, tak nárokům na čistotu prostředí a bezpečnost dětí a mládeže.

Modernizace přinesla obyvatelům lepší dostupnost nabídky sportovních aktivit pro veřejnost v lokalitě sídliště Písečná.

Vybudováno bylo víceúčelové hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, hřiště na streetball a došlo obnově povrchu 3 hřišť na volejbal, modernizován byl povrch běžeckého oválu a běžecké dráhy, povrchová úprava skoku do dálky a kruhu pro vrh koulí. Vybudovány byly nové přístupové chodníky ze zámkové dlažby, došlo k odvodnění napojené na stávající kanalizaci, sportoviště bylo doplněno mobiliářem, lavičkami. Došlo k celkové úpravě veřejné zeleně.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 12 527 899,- Kč
  • Dotace z ERDF: 10 648 714,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci