Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího systému v Chomutově

Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.09327

Cíl: Revitalizováno bylo veřejné prostranství zóny IPRM Sídliště, místo pro život v Chomutově. Hlavní aktivitou bylo pořízení a obnova městského mobiliáře = kamerový systém a modernizace veřejného osvětlení, a tím byla zvýšena bezpečnost v zóně IPRM sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Nainstalováno bylo celkem 41 kamerových stanovišť, které jsou stacionární i otočná. Umístění nových kamer je v podchodech, na panelových domech s dosahem na sportoviště, parkoviště, zastávky MHD, veřejná prostranství u základních škol a mateřských škol a chodníků u panelových domů.
Součástí projektu byla modernizace veřejného osvětlení na veřejném prostranství Kamenný Vrch. Modernizováno bylo celkem 12 parkových lamp, které zvýší bezpečnost v této lokalitě. Součástí projektu bylo zprovoznění aktivních prvků přenosové sítě v sídle Městské Policie, včetně komplexního zprovoznění a konfigurace nových a stávajících prvků přenosové telekomunikační sítě.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončena revitalizace, běží záruční doba 60 měsíců.

Celková revitalizovaná plocha: 330 219 m2

Přehled kamerových bodů

Mapa rozšíření kamerového systému.

Přehled hlavních úprav

Nové kamery jsou rozšířením bezpečnosti obyvatel v ulicích Březenecká, Hutnická, Školní Pěšina, Kamenná, Kamenný Vrch, Zahradní, Borová, Pod Břízami, Jirkovská, Písečná. Velkým přínosem pro bezpečnost občanů je umístění kamer v podchodech, kde velmi často docházelo k narušení veřejného pořádku někdy i trestné činnosti. Kamery byly umístěny v podchodech v ulicích Jirkovská směrem od Kauflandu do sídliště, Borová, Pod Břízami, Kamenná u Tipu a Školní pěšina. Došlo k propojení se stávajícími 14 kamerami, které byly již v roce 2010 umístěny na sídliště v zóně IPRM z vlastních prostředků města.

Součástí projektu byla modernizace 12 sloupů veřejného osvětlení na Kamenném vrchu v Eldorádu, které povedou návštěvníky v nové venkovní posilovně a do Skateparku, Dirt Parku. Na 4 lampy byly současně osazeny kamery, aby se zvýšil dosah kamer v nočních hodinách.

 • Termín realizace/plánovaný: 1/2014 – 10/2015
 • Celkové způsobilé výdaje: 3 272 488,56,- Kč
 • Dotace z ERDF: 2 781 615,28,- Kč
 • Zhotovitel:
  Projektová dokumentace: Jaromír Hradil, Strupčice 186, Strupčice 431 14
  Kamerový, dohledový systém a veřejné osvětlení:
  KZ systém s.r.o., Ke koupališti 1257, Most 434 01
  REIMONT – ELEKTRO s.r.o., Dělnická 26, Most – Velebudice 434 01
  Pamětní deska: SOPKO s.r.o, Kostnická 4103, 430 03 Chomutov
 • Udržitelnost výstupů projektu bude sledována v letech 2015 – 2020
 • Vlastník: Statutární město Chomutov
 • Konečný uživatel díla: Městská Police Chomutov, Technické služby města Chomutova

Foto: po realizaci