Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní - II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09773

Cíl: Revitalizace veřejného prostranství okolí Kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní v Chomutově. Tímto projektem bude dokončen proces revitalizace ústřední plochy sídliště Zahradní. Dojde ke zlepšení přístupu k objektu KASS a k veřejným službám, které v objektu městském a soukromém sídlí. Druhá etapa řeší území jako je část hlavní ulice Písečná v okolí zastávek Písečná, Zdravotní středisko, prostor po plánované vybourané části objektu KASS (kino), parkoviště nad a pod nákupním střediskem. Řešení bezbariérovosti v sídlišti Zahradní.
Celková revitalizovaná plocha bude 18000 m2.

Foto: před realizací

Aktuální stav: probíhá výstavba

Přehled hlavních úprav:

SO 001 Příprava staveniště (bourací práce)
SO 101 Pozemní komunikace
SO 101 A Pozemní komunikace – sanace zemní pláně
SO 201.1 Schodiště zastávka KASS
SO 201.4 Schodiště základní škola
SO 201.4 Schodiště základní škola – bourání betonů
SO 201.5 Opěrné zdi a schodiště výměník
SO 202.1 Podchod Písečná - Borová
SO 202.2 Podchod Písečná - Zahradní (MHD)
SO 301.2 Vodovodní přípojka kašna
SO 302.1 Kanalizační přípojka KASS
SO 302.2 Kanalizační přípojka kašna
SO 303 Odvodnění pozemních komunikací
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402.1 Elektrická energie NN - přeložka ČEZ
SO 402.2 Elektrická energie NN - napojení objektu na rozvody budované ČEZem
SO 403.1 Sdělovací rozvody (O2) - přeložka O2
SO 403.2 Sdělovací rozvody (O2) - napojení objektu na rozvody budované O2
SO 701.1 Zastávka KASS
SO 701.2 Zastávka zdravotní středisko
SO 702 Rozvodna KASS
SO 703 Terasa výměník
SO 651 Úpravy trolejového vedení
SO 801 Sadovnické úpravy
SO 801 Sadovnické úpravy - rozvojová a udržovací péče o dobu 24 měsíců od předání
SO 802.1 Mobiliář
SO 802.2 Mobiliář - vodní prvek

 • Termín realizace/plánovaný: 1/2015 – 11/2016
 • Celkové výdaje projektu: 52 578 151,31 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 15 000 000,- Kč
 • Dotace z ERDF: 13 500 000,- Kč
 • Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 41201 Litoměřice, IČ 272 63 827
 • Udržitelnost výstupů projektu bude sledována v letech 2015 – 2020
 • Vlastník: Statutární město Chomutov
 • Konečný uživatel díla: veřejnost
 • Správce:
  Gardenline s.r.o. – následná péče o novou zeleň, úklid a sběr odpadků v letech 2016-2017 - 2018
  Technické služby města Chomutova – údržba chodníků, komunikací a parkovacích míst