Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace sídliště Zahradní – okolí Kulturního domu KASS I. etapa

Cíl: Revitalizace veřejného prostranství okolí Kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní v Chomutově. Tímto projektem byl zahájen proces revitalizace ústřední plochy sídliště. Řešení bezbariérovosti v sídlišti Zahradní. Pro realizaci došlo ke zlepšení přístupu k objektu KASS a k veřejným službám, které v objektu sídlí.

Foto: před realizací

Aktuální stav: výstavba byla dokončena

Přehled hlavních úprav:

První etapa vyřešila úpravu komunikace v jižní části veřejného prostranství před objektem KASS a to v obou hlavních úrovních objektu. Projektem došlo k bezbariérovému napojení objektu KASS, pošty, k výstavbě parkovacích ploch a řešení parkování v okolí objektu. Dalším významným mezníkem projektu je nová koncepce řešení veřejné zeleně, proběhly inovativní vegetační úpravy a vznikly po dokončení bezúdržbové vegetační plochy veřejné zeleně. Projektem byla vyřešena modernizace napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Celková revitalizovaná plocha 9 900 m2.

 • Termín realizace/plánovaný: 12/2014 – 11/2015
 • Celkové výdaje projektu: 18 913 334,- Kč
 • Cena díla: 18 025 663,- Kč
 • Cena následné péče: 887 670,52 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 16 559 560,- Kč
 • Dotace z ERDF: 14 075 625,- Kč
 • Zhotovitel: Sdružení „FRK_STUDENÝ“
  Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří, za účastníky jedná FRK s.r.o
 • Účastníci sdružení:
  FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO: 61324817 DIČ: CZ61324817
  Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň, IČO: 25494228 DIČ: CZ25494228
 • Udržitelnost výstupů projektu bude sledována v letech 2015 – 2020
 • Vlastník: Statutární město Chomutov
 • Konečný uživatel díla: veřejnost
 • Správce:
  Studený s.r.o. – následná péče o novou zeleň, úklid a sběr odpadků v letech 2016-2017
  Technické služby města Chomutova – údržba chodníků, komunikací a parkovacích míst

Foto: po realizaci