Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace sídliště Písečná, Chomutov – rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jirkovská

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09813

Cíl: Jednalo se o rekonstrukci stávajících rozvodů veřejného osvětlení, včetně 39 ks stožárů veřejného osvětlení z roku 1966 a s tím související 2 ks rozvaděčů v ul. Jirkovská, Chomutov. V rámci rekonstrukce bude provedena pokládka nového kabelu CYKY 4 B x 10 v shodných trasách propojující nový pozinkovaný bezpaticový sadový stožár 4 m osazený svítidlem MALAGA 70 W (výbojkově) a nově též osazeny dva rozvaděče pro potřeby rozvodů veřejného osvětlení v dané lokalitě. Po dokončení rozvodů byly dotčené pozemky v majetku města uvedeny do původního stavu.

Foto: před realizací

Aktuální stav: projekt ukončen

Foto: po realizaci

Údaje k projektu

 • Termín realizace/plánovaný: 7/2015 – 11/2015
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 492 141,- Kč
 • Dotace z ERDF: 1 268 319,- Kč
 • Zhotovitel:
  Veřejné osvětlení: ŠINDY a.s., Štěrboholská 1404/104, Praha 10200, IČ: 24126039
  Informativní cedule o projektu: Sopko s.r.o., Kostnická 4103, Chomutov 430 03
 • Udržitelnost výstupů projektu bude sledována v letech 2015 – 2020
 • Vlastník: Statutární město Chomutov
 • Konečný uživatel díla: veřejnost, společenství vlastníků jednotek
 • Správce: Technické služby města Chomutova