Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa

Cíl: Rekonstrukce a modernizace ulice Hutnická, modernizace chodníků, komunikace a výstavba nového parkování v ulici Školní pěšina u Sociálního centra Kamínek.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno 29. 5. 2014

Přehled hlavních úprav:

Došlo k rekonstrukci, modernizaci v ul. Hutnická. Projekt byl zaměřen na výstavbu nového vjezdu a výjezdu z této ulice. Zároveň došlo k výstavbě nových parkovacích míst a rekonstrukci chodníků a vybudovány byla nová kontejnerová stání.

V projektu došlo k vybudování nového parkování v ul. Školní pěšina u Sociálního centra Kamínek. Součástí projektu byla vybudována veřejná venkovní posilovna. V ulici došlo k rekonstrukci povrchu a uspořádání pohybu aut a chodců zároveň.

  • Termín realizace: 12/2013 – 5/2014
  • Celkové způsobilé výdaje: 7 871 000,- Kč
  • Dotace z ERDF: 6 690 000,- Kč
  • Zhotovitel: FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2014 - 2019

Foto: po realizaci