Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa

Cíl: Sportoviště pro děti a mládež Písečná – II. etapa – in-line stezka + fotbalové hřiště s umělým trávníkem, Rekonstrukce a modernizace ulice Hutnická v Chomutově

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav:

Realizací projektu došlo k vybudování II. etapa modernizace sportoviště na Písečné. Vybudováno bylo nové fotbalové hřiště, které bylo upraveno, jako bezúdržbové tzn. umělý trávník. Sportoviště má k dispozici in-line dráhu, herní prvky pro děti, mládež různého věku. V areálu jsou umístěny dva altány, mobiliář a lavičky. Zahájeny byly stavební práce v ul. Hutnická, příprava staveniště a terénní úpravy.

  • Termín realizace/plánovaný: 10/2013 – 12/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 14 336 431,- Kč
  • Dotace z ERDF: 12 185 966,- Kč
  • Zhotovitel: FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2014 - 2019

Foto: po realizaci