Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní - 2012, II. etapa – hřiště

Cíl: Nová klidová zóna v ul. Hutnická, Hřiště pro děti a mládež na Kamenné (v sídlišti), Hřiště nad krytem (Kamenná), Parkoviště v ulici Pod Břízami (sídliště Zahradní).

Foto: před realizací


Aktuální stav: dokončeno 27. 6. 2014

Přehled hlavních úprav

Jednalo se o stavební práce a dodávky - realizace stavby hřišť a sportovišť, doplnění veřejné zeleně a výstavba parkovacích stání. Vybudována byla nová klidová zóna v ul. Hutnická (sídliště Březenecká), nová hřiště v ulici Kamenná, Školní pěšina (sídliště Kamenná), všechna jsou vybavena novými herními prvky podle věku dětí. Jedná se o hřiště pro nejmenší děti, ale i o víceúčelové hřiště pro trénink a rekreační hraní míčových her

1. stavební celek - Hutnická - klidová zóna

Klidová zóna pro děti ve věku od 3 do 12 let. V klidové zóně je k dispozici 10 ks laviček, 2x houpadlo pružinové, 1x houpačka kládovka, 1x prolézačka Rybářova chýše. V celém prostoru byla provedena regenerace zeleně výsadby doprovodné zeleně.


2. stavební celek - Kamenná - sportoviště a hřiště pro děti a mládež

Realizací projektu došlo k vybudování nového dětského hřiště pro děti, které je členěno do dvou částí. Na západní straně je situováno hřiště pro menší děti od 2 let, ohraničené nízkým oplocením a osazené 7 lavičkami. Herní prvky jsou 1x domek hrací Šmoula, 1x vláček Kolejáček, 2x houpadlo pružinové, 1x pískoviště. V části pro větší děti bude umístěna lezecká stěna a lanová pyramida Medúza. V celém prostoru byla provedena regenerace zeleně výsadby doprovodné zeleně.


3. stavební celek  - Kamenná - hřiště nad krytem

Realizací projektu došlo k vybudování zcela nového víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem o rozměrech 11 x 24 m, se dvěma basketbalovými koši v  kombinaci s brankami. Dětské hřiště pro menší děti je vybaveno herními prvky 1x kolotoč Vrtilka, 1x kovové houpadlo, 1x dřevěná prolézačka Opičárna. V celém prostoru byla provedena regenerace zeleně výsadby doprovodné zeleně, osazeny byly lavičky.


4. stavební celek - Zahradní, Pod Břízami - úprava parkování

Realizací projektu došlo k vybudování 27 ks kolmých parkovacích stání v ulici Pod Břízami. Dvě parkovací místa jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Došlo rovněž k vybudování dvou zpevněných ploch pro kontejnery.


  • Termín realizace/plánovaný: 3/2014 – 6/2014
  • Celkové způsobilé výdaje: 4 382 702,- Kč
  • Dotace z ERDF: 3 725 297,- Kč
  • Zhotovitel: AMP Chomutov, a.s. Pražská 720/31, 43001 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2014 - 2019