Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kompletní modernizace a rekonstrukce v ulicích Jirkovská a Písečná

Cíl: Zlepšení přístupu a zajištění bezpečného pohybu chodců v části sídliště Písečná. Technické zhodnocení dopravní infrastruktury na sídlišti Písečná v ulicích Písečná a Jirkovská.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k:

  • vybudování nové komunikace včetně chodníku v ul. Jirkovská mezi základní školou a podchodem od obchodní zóny Otvice
  • vybudování nového chodníku u komplexu Flora
  • vytvoření nových parkovacích míst v ulici Písečná
  • vybudování nového propojovacího chodníku z podchodu MHD Písečná do ulice Písečná a Jirkovská.

Plynulý a bezpečný pohyb chodců je zajištěn vybudováním nové stezky pro chodce v části sídliště Písečná. Nová stezka pro chodce u nákupního centra Flora, která vznikla rekonstrukcí stávající komunikace, zlepšila podmínky v této části sídliště tím, že došlo k oddělení pěšího provozu od provozu na komunikaci. Došlo zde také k vybudování nových kontejnerových stání a na ploše u zastávky MHD Písečná bylo vybudováno nové parkoviště s 20 parkovacími místy. Celková revitalizace plochy v okolí nových chodníků, komunikace a parkoviště byla dokončena úpravou a výsadbou zeleně.

  • Termín realizace/plánovaný: 30. 6. 2011–1. 9. 2011
  • Celkové způsobilé výdaje: 5 812 377,- Kč
  • Dotace z ERDF: 4 940 521,- Kč

Foto: po realizaci