Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce zastávky MHD "Zahradní U TIPU" a přilehlého okolí

Cíl: Řešení bezbariérovosti v sídlišti Zahradní. Zlepšení přístupu k zastávce MHD a zajištění bezpečného pohybu chodců v jejím okolí.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k řešení bezbariérovosti v sídlišti Zahradní. Rekonstrukce zastávek MHD „U Tipu“ bude spočívat v rekonstrukci autobusových zálivů, včetně nástupišť. Zastřešení a zábradlí přístřešků zastávek bylo vyměněno. Osazeny byly nové přístřešky a dojde k barevnému odlišení povrchů s novým vodorovným dopravním značením.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012–1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 026 910,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 722 874,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013-2018

Foto: po realizaci