Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce veřejného prostranství před Základní školou Písečná

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Písečná, komplexní rekonstrukce plochy před základní školou se zřízením bezbariérových vstupů a zajištění lepší dostupnosti.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno výběrové řízení

Přehled hlavních úprav

Celkovou rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch před základní školou v sídlišti Písečná došlo především k zajištění bezbariérovosti. Rozšířením, úpravou povrchů a sklonů, případně vybudováním nových chodníků dojde ke zlepšení přístupu i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dosažena byla lepší dostupnost jednotlivých objektů školy a propojení s areálem Flora.

Realizací projektu dojde k
  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 983 495,- Kč
  • Dotace z ERDF: 2 535 971,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci