Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť, podchodu k zastávce MHD "Kamenná"

Cíl: Řešení bezbariérovosti v sídlišti Kamenná. Zlepšení přístupu k zastávce MHD a zajištění bezpečného pohybu chodců v jejím okolí.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k odstranění bariér v nejrizikovějších místech. Stávající přístřešky zastávek MHD „Kamenná“ byly obnoveny. Provedeno bylo nové zastřešení, doplněno nové veřejné osvětlení, včetně osvětlení podchodů. Schodiště a rampa budou rekonstruovány, chodníky budou nově vyspádovány.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012–11/2012
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 893 589,- Kč
  • Dotace z ERDF: 2 459 550,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci