Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce podchodu do sídliště Zahradní (ul. Pod Břízami)

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Písečná, komplexní revitalizace veřejného prostranství, zkvalitnění života zdravotně handicapovaných občanů a zajištění lepší dostupnosti služeb.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Podchod do ulice Pod Břízami byl napojen novým chodníkem k nákupnímu středisku Flora. Rekonstrukcí podchodu do sídliště Zahradní a navazujících zpevněných ploch spolu se zřízením nového chodníku v sídlišti Písečná došlo především k zajištění bezbariérovosti. Zároveň byly zlepšeny podmínky bezpečnosti úpravou a doplněním ocelového zábradlí a rekonstrukcí veřejného osvětlení uvnitř podchodu.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 769 330,- Kč
  • Dotace z ERDF: 653 931,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci