Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce podchodu a zastávky MHD „Písečná – konečná“

Cíl: Řešení bezbariérovosti v sídlišti Písečná. Zlepšení přístupu k zastávce MHD a zajištění bezpečného pohybu chodců v jejím okolí.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k odstranění bariér v nejrizikovějších místech, k rekonstrukci přístřešku na zastávce MHD Písečná - konečná. Byly zrekonstruovány opěrné zdi a schodiště. Povrchy byly provedeny ze zámkové dlažby a osazeno bylo nové osvětlení podchodu. Zastávka „Písečná – konečná“ bylo obnovena včetně betonového schodiště a podchodu.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 472 036,- Kč
  • Dotace z ERDF: 401 231,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci