Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Rekonstrukce ulic Dřínovská, Kyjická

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Březenecká, komplexní revitalizace veřejného prostranství, zkvalitnění života zdravotně handicapovaných občanů a zajištění větší bezpečnosti obyvatel sídliště.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch došlo především ke zlepšení přístupu i pro obyvatele se sníženou schopností pohybu a zajištění bezpečného pohybu chodců bezbariérovým řešením chodníků.

V ulici Dřínovské a Kyjická byly zrekonstruovány stávající křižovatky, došlo k úpravě poloměrů křižovatek a byly vybudovány nové propojovací chodníky, nové povrchy chodníků, nová podélná parkovací stání, včetně nových kontejnerových stání. Došlo k vybudování nového propojovacího chodníku mezi ulicemi Dřínovská a Kyjická.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 7 784 435,- Kč
  • Dotace z ERDF: 6 616 770,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci