Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nová parkovací místa v ulici Výletní

Cíl: Technické zhodnocení dopravní infrastruktury, zlepšení parkování v sídlišti Zahradní.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo ke zlepšení podmínek pro parkování v části sídliště Zahradní.
Cílem bylo dosaženo vybudováním 22 nových kolmých parkovacích stání v ulici Výletní.

Nová parkovací stání jsou zabezpečena opěrnou zdí včetně odvodnění. Bylo vybudováno nové osvětlení a kontejnerové stání.

  • Termín realizace/plánovaný: 30. 6. 2011–1. 9. 2011
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 529 722,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 300 264,- Kč

Foto: po realizaci